?>

Nabízené produkty:

Firma Aivel Technologies vyvinula vlastní nový univerzální dohledový systém vyznačující se především svou jednoduchostí, spolehlivostí a škálovatelností. Systém byl vyvinut pro monitorování sítí vysílačů DVB-T, jeho modifikace pro jiné nasazení je též možná.


Dohledový měřící systém sítě digitálních TV vysílačů DVB-T DOSYV

Systém DOSYV je určen pro monitorování aktuálního stavu sítě vysílačů DVB-T a vytváření statistika přehledů o jejich činnosti. Systém je vytvořen jako zcela nezávislý na provozu vlastní sítě DVB-T vysílačů. Jeho struktura je tvořena sítí měřících stanic a centrálního serveru.
Celý systém lze upravit pro snímání v podstatě jakýchkoliv jiných veličin, měřící stanice jsou univerzální a velice snadno modifikovatelné.

Měřící stanice OKO

Měřící stanice jsou vybaveny vstupem pro přijímací anténu signálu DVB-T vysílání, systémem pro zpracování a vyhodnocení přijatého signálu a ethernetovým nebo GSM výstupem pro zasílání informací na centrální server. Měřící stanice jsou bezobslužná zařízení, případné ovládání je možné realizovat vzdáleně přes propojení s centrálním serverem. Více...

Centrální server BRAIN CSB-1

Centrální server slouží ke sběru informací z jednotlivých měřících stanic, ukládání těchto údajů do databáze, vyhodnocování aktuálního stavu jednotlivých vysílačů dle informací z měřících stanic a vizuální prezentaci aktuálního stavu sítě vysílačů DVB-T nebo zobrazení logů a statistik provozu sítě vysílačů.
Veškeré ovládání a prezentace informací o stavu sítě vysílačů je prováděno na počítači zákazníka ve webovém prohlížeči bez nutnosti instalace doplňujících komponent. Více...