?>

Centrální server BRAIN CSB-1

Centrální server slouží ke sběru informací z jednotlivých měřících stanic, ukládání těchto údajů do databáze, vyhodnocování aktuálního stavu jednotlivých vysílačů dle informací z měřících stanic a vizuální prezentaci aktuálního stavu sítě vysílačů DVB-T nebo zobrazení logů a statistik provozu sítě vysílačů.
Vekeré ovládání a prezentace informací o stavu sítě vysílačů je prováděno na počítači zákazníka ve webovém prohlížeči bez nutnosti instalace doplňujících komponent.
Přístup do webové aplikace prezentující informace o stavu sítě vysílačů je chráněn uživatelským jménem a heslem a je umožněno nastavení práv pro jednotlivé uživatele - administrátor systému (přístup k veškerému ovládání a nastavení), uživatel systému (veškeré ovládání bez možnosti měnit nastavení) a host (pouze náhled bez možnosti ovládání). Dle požadavků zákazníka je možné přidat či upravit práva jednotlivých uživatelů.
Webová aplikace v základním zobrazení vizualizuje stav všech měřených objektů/vysílačů s automatickým umístěním na mapovém podkladu s možností volby konkrétního objektu/vysílače jednoduchým proklikem. Pro zvolený objekt/vysílač je zobrazen výpis naměřených údajů (log), identifikačních informací o objektu a statistik dle volby obsluhy aplikace.
Webová vizualizace dále umožňuje provádět různá řazení a filtrace výpisu naměřených údajů od konkrétních nebo všech objektů/vysílačů a vytvářet jejich statistická vyhodnocení. Tyto funkce je možné modifikovat dle požadavků zákazníka.
V administrativní části webové aplikace je možné vytvářet základní strukturu databáze zadáním údajů o jednotlivých objektech/vysílačích a tuto strukturu později upravovat. Dále je možné provádět správu uživatelských účtů a nastavení vyhodnocování měření (nastavení limitů).